สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองจี้
เลขที่ 399 หมู่ที่ 12 บ้านเชตวัน ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000
โทรศัพท์ : 0-5300-3442 แฟกซ์ : 0-5300-3043 อีเมล์ : admin@muangjee.go.th

Powered By WNT.CO.TH